MEDİTASYON NEDİR?

Meditasyon kelime olarak latince “meditatio” sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerinde "derin düşünme" anlamında kullanılmaktadır.

Sözlüklerde ise, "kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimleri" olarak tanımlanmaktadır.

Meditasyon tekniklerine, ait oldukları inanç sistemlerine ve uygulamalarına göre değişik adlar verilmektedir. Ayrıca günümüzde farklı inanç sistemleri, mezhepler, akımlar ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu anlamda standart ya da tek biçimli bir meditasyondan bahsetmek olanaksızdır.

Aşağıdaki şekil çok öz ve mizahi bir şekilde meditasyonu çok güzel özetlemektedir;

Bu web sitesi ziyaretçileri meditasyon, meditasyon çeşitleri, meditasyon müzikleri, meditasyon teknikleri ve meditasyon merkezleriyle ilgili olarak bilgilendirmek amaçlı olarak kurulmuştur. Pek yakında çok geniş bir şekilde hizmete açılacaktır.

Tüm hayallerinizin gerçekleşmesi ve iç huzuru bulmanız dileğiyle...

Melik Duyar
Dünya Hafıza Şampiyonu
Dünya Hafıza Olimpiyatları Başkanı
© 2009 – Melik Duyar – Mega Hafıza Ltd.

Melik Duyar'ın ücretsiz 7 Elektronik Beyin Eğitimi programına katılmak için, buraya tıklayın.

Melik Duyar'ın ücretsiz 6 Elektronik Hızlı Okuma programına katılmak için, buraya tıklayın.

Melik Duyar'ın ücretsiz "Mega Hafıza" dergisinin adresinize gönderilmesi için, buraya tıklayın.

Not: Melik Duyar'ın diğer eğitimleri ve kitapları için aşağıdaki web adreslerini ziyaret edebilirsiniz;

http://www.megahafiza.com.tr
http://www.megahizliokuma.com
http://www.megaegitim.com
http://www.konsantrasyonungucu.com
http://www.sudokuzekasi.com
http://www.yaraticidusunme.com
http://www.memoriad.com
http://www.memoriad.com.tr
http://www.kisiselgelisim.com
http://www.zekatestleri.com
http://www.iq-vitamin.com
http://www.elmastarlalari.com
http://www.nlpmerkezi.com
http://www.konsantrasyon.com
http://www.kisiselgelisim.com.tr
http://www.bireyselgelisim.com
http://www.kisiselgelisim.org
http://www.meditasyonteknikleri.com